Chúng nhận sản phẩm: SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG 

Nhãn hiệu: UNIMAX, MAXILER, COSTA SUPER, MAXILARY, MIMEX, T&T

Loại : Sơn phủ nội thất, sơn phủ ngoại thất ( chi tiết xem danh mục sản phẩm được cấp giấy chứng nhận kèm theo)

Được sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ CHỐNG THẤM VIỆT NHẬT

Phù hợp với quy chuẩn Quốc gia: QCVN 16:2014/BXD và được phép sử dụng dấu hợp quy (CR)

Chúng nhận sản phẩm: SƠN ALKYD

Loại: Sơn gốc dầu, sơn kẽm dành cho sắt mạ kẽm 

Được sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ CHỐNG THẤM VIỆT NHẬT

 Phù hợp với quy chuẩn Quốc gia: QCVN 16:2014/BXD và được phép sử dụng dấu hợp quy (CR)