SƠN NƯỚC NỘI THẤT BÁN BÓNG MAXILER SATIN INTERIOR 18 LÍT