SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP MAXILER PRIMER EXTERIOR 5 LÍT