Với những người lần đầu kinh doanh sơn nước, có rất nhiều thứ cần phải học hỏi về sản phẩm, kỹ năng và kỹ thuật.

1. Trước tiên phải nắm được sản phẩm của mỗi hãng sơn gồm những gì?. Cái này học qua bảng giá là biết được từng loại cũng như giá cả

2. Cần phải tính toán được khối lượng cho khách hàng để tư vấn. Trước tiên học cách tính ra diện tích sau đó quy ra số thùng, số lon sơn cần dùng để sơn.

– Sơn lót trong: DT (lót) = S*4*n; Trong đó: S diện tích sàn, 4: là hệ số 4 mặt, n: số sàn 

– Sơn trắng: DT(trăng) = S*n; Trong đó: S diện tích sàn, n số sàn, ( sơn trắng dùng sơn trần, mặt dưới cầu thang)

– Sơn màu: tính theo từng phòng DT (màu) 1 phòng = Sp*4; trong đó (Sp: là diện tích phòng, 4: là hệ số coi như 4 mặt)

– Sơn ngoài tính như các công thức hình học bình thường dài rộng cao, trừ cửa.

Tất cả công thức trên chỉ là tính thương đối, sau mỗi công trình rút được ra kinh nghiệm để tính toán hợp lý dần. Biết được diện tích sẽ tính ra số lượng sơn vì định mức một thùng lót 18L sơn được 120- 140m2; 1 lon (5L) sơn được 40m2; 1 thùng sơn màu 18L sơn được 90- 100 m2; 1 lon 5l sơn được 25 m2.

Vì sao mình nên ước tính định mức theo thùng mà không theo lít, ước tính theo thùng sẽ chuẩn xác hơn tính theo lít, không nên đem định mức lý thuyết để tính toán, vì tính theo lý thuyết thường cao hơn thực tế.

3. Tư vấn khách hàng. 

 Khi tính toán khối lượng được rồi, khách hàng sẽ chọn màu cho nhà. Ở giai đoạn này không can thiệp quá nhiều, hãy gợi ý và để khách quyết định. Nhiều khi mình tham gia chọn rồi, màu thực tế khách hàng đổi ý rồi tìm cớ đổi thừa mình chọn màu không phù hợp bắt đổi lại thì chết, vì màu pha rồi không đổi được.

Hãy giúp khách hàng mua được hàng theo ý muốn, tìm kiếm ưu thế của từng loại sơn để tư vấn cho khách hàng nhưng phải là các hàng thương hiệu đảm bảo,

Tất cả các kỹ năng tìm tiếm, thuyết phục khách hàng, phương thức, chiến lược bán hàng đòi hỏi người bán phải học hỏi và rút kinh nghiệm từ bản thân mình.