Hệ thống I Can Read cung cấp một môi trường giáo dục tiếng Anh chuyên nghiệp … pháp giảng dạy tập trung tối đa vào việc hỗ trợ khả năng ngôn ngữ của trẻ. Với hơn 160 trung tâm ở 14 quốc gia trên thế giới, hệ thống I Can Read đã đạt